UvA Bachelor cursus Cellulaire Oncologie

Titel: Cellulaire Oncologielogo-uva
Datum: Februari-Maart (Jaarlijks)
Locatie: FNWI & AMC
Contact: Joachim Goedhart
Voorgaande edities: 2006-2023

Introductie

Het imagen van levende cellen heeft een revolutie in de celbiologie veroorzaakt en is cruciaal voor het begrijpen van kanker en de daaraan gerelateerde therapeutische strategieen. In de cursus cellulaire oncologie wordt je ingeleid in de geheimen van de levende cel microscopie geillustreerd aan het klinisch uiterst relevante probleem kanker. De cursus is half theoretisch en half praktisch en heeft tot doel de student in te voeren in de moderne moleculaire celbiologie van dynamische structuren in levende cellen in relatie tot oncologie. Nadruk zal worden gelegd op subcellulaire communicatie, dynamische structuren in cellen (zoals het cytoskelet) en moleculaire mechanismen en regulatie van celdeling. Deze aspecten vormen de basis van celregulatie die kan leiden tot celdifferentiatie vanuit stamcellen, apoptose, of kanker. Tevens zullen methodologische aspecten van celbiologische technieken aan de orde komen, zoals moderne lichtmicroscopische technieken, labelingstechnieken, beeldanalyse, en klinische diagnostiek in relatie tot carcinogenese. Het belangrijkste leerdoel is de koppeling tussen theorie en onderzoekspraktijk. Niet alleen: hoe werkt het op papier (in het tekstboek), maar hoe doe je onderzoek hieraan en wat zijn de vragen waarmee men momenteel worstelt.

practical1

 

Inhoud

Theorie: Celcommunicatie, celgroei, celcyclus, celdifferentiatie en morfogenese bij zoogdiercellen. Aan de orde komen: signaaltransductie, regulatie van het cytoskelet, mechanisme van mitose, celdifferentiatie, stamcellen, apoptose, carcinogenese, oncogenen, mechanismen van celmigratie, angiogenese en metastase.

Praktijk: Zoveel mogelijk zullen moderne technieken worden toegepast dan wel worden gedemonstreerd waarbij de bovengenoemde theoretische onderwerpen kunnen worden bestudeerd in levende cellen. Specifiek zal ervaring worden opgedaan met fluorescentiemicroscopie, confocale scanning laser microscopie, dynamische localisatie van GFP-gelabelde eiwitten, celmanipulatie, immunolabeling en met 2-D en 3-D digitale beeldanalyse. Proefobjecten zullen zijn: gekweekte zoogdiercellen met moleculaire reporters.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.
◾Hoor/werkcolleges (gedurende vier weken, ca. 20 hoorcolleges)
◾Computer ondersteund onderwijs
◾Praktisch onderwijs (ca. 3 weken voltijds practicum)
◾Literatuuronderzoek met aansluitend een presentatie (1 week)

 

Aantal deelnemers

In verband met de practicumcapaciteit is het maximaal aantal deelnemers 160 studenten.